Prononco

Jen la fonetika transskribo de la sonoj laŭ la «Internacia Fonetika Alfabeto». Tio estas utila por bone prononci la plimulton de la vortoj france, germane aŭ nederlande. Ĉar kelkaj konsonancoj ne havas ekvivalenton esperante...
Konsonantoj Vokaloj
[b]   boato
[a]   abio
[d]   dento [ɑ]   Vater (de)   pâte (fr)
[dʒ]   ĝardeno [ǝ]   Mache (de)   pelage (fr)
[f ]   faruno [ɛ]   elfo
[g]   Garten (de)   glacio (eo)   galerie (fr) [e]   Reflex (de)   école (fr)
[ ɲ]   champagne (fr) [œ]   Göttin (de)   peur (fr)   neus (nl)
[ŋ]   lang (de)   ding (nl) [ø]   peu (fr)
[h]   Handel (de)   horo (eo)   hand (nl) [i]   ideo
[ɣ]   Bach (de)   ĥaoso (eo)   geld (nl) [ɔ]   Most (de) mort (fr)
[ʒ]   ĵurnalo [o]   odoro
[k]   kato [u]   ulmo
[l]   lampo [y]   Sünde (de) usine (fr)
[m]   mastro
[n]   nokto Nazalaj vokaloj
[p]   piano [ɑ̃]   vent (fr)
[r]   rento [ɛ̃]   matin (fr)
[s]   salato [õ]   ombre (fr)
[ ʃ ]   ŝalupo [œ̃]   lundi (fr)
[t]   tablo
[v]   vagono Specialaj signoj
[z]   zebro [  ̃]   supre naza vokalo

[ :]   post longa vokalo
Semivokaloj [ ʼ]   antaŭ la precipa tonika akcento
[j]   jam [ ,]   antaŭ la akcesora tonika akcento
[ɥ]   nuit (fr) [*]   antaŭ la vortoj, kiuj akceptas nek
[w]   ŭato         elizion nek kunigon