Dediĉo

Mi dediĉas tiun blogon al mia amikino kaj korespondantino... tro frue forpasinta.


Unue Věra MUCHNOVÁ estas ĉeĥa esperantistino kaj korespondantino, membrino de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio kaj de la Esperanto-klubo en urbo Strakonice, vicprezidantino de la Esperanto-klubo “La Ponto” en urbo Písek.

Ankaŭ ŝi tradukas kelkajn librojn kaj tekstojn.
https://eo.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bra_Muchnov%C3%A1

Fine ŝi restas mia fidela korespondantino... dum 24 jaroj.